Praktijkwerking

Al je vragen beantwoord

Openingsuren

Op weekdagen is de praktijk open van 8u ‘s morgens tot 18u ‘s avonds. Buiten deze uren en op weekend- en feestdagen kan je in geval van nood terecht bij de wachtdienst op het nummer 1733.

Telefonische bereikbaarheid

Ons secretariaat is bereikbaar tussen 8u en 13u en tussen 13u30 en 15u.

Huisbezoek

Huisbezoeken door de huisarts zijn niet vanzelfsprekend. Het is een grote tijdsinvestering en we kunnen je grondiger onderzoeken in een consultatieruimte.

Indien het door medische redenen onmogelijk is voor jou om tot bij ons te komen en je een huisbezoek wenst, vragen we om dit ‘s morgens aan te vragen. Een arts zal de aanvraag bekijken.

Om efficiënt te werken beperken we onze huisbezoeken tot een strikte perimeter op 10 minuten fietsen. Indien je als patiënt hier buiten woont ben je welkom in onze praktijk, maar behoort een huisbezoek niet tot de mogelijkheden.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16EFIXPA4TBNx0t0pgvH_eK2OluekNlU&ll=50.89119044328435%2C4.69428735000001&z=13

Wachtdienst

Buiten de openingstijden van de praktijk kan je voor acute problemen terecht bij de wachtdienst. Deze is te bereiken via het nummer 1733.

 

Tarieven

De huisartsen in onze praktijk zijn geconventioneerd en volgen de officiële tarieven.

We maken gebruik van de derdebetalersregeling.
Dit betekent dat je enkel het remgeld betaalt: dit variëert voor een gewoon consult tussen de 1 en de 6 euro.
We vragen om bij voorkeur met de bankkaart of een QR-code met een app te betalen.

Gedeeld dossier - GMD

De artsen van de Wilberg werken met een gedeeld patiëntendossier. Dit betekent dat je bij acute vragen bij elk van hen terecht kan. Ook huisbezoeken zullen verdeeld worden volgens de beschikbaarheid van de artsen.

De artsen in onze praktijk kunnen het GMD (= Globaal Medisch Dossier) beheren indien je dat wenst. De verzamelde gegevens over jouw gezondheid worden permanent bijgewerkt en sterk beveiligd. Indien het GMD in onze praktijk afgesloten is, krijg je bij een consultatie meer terugbetaald door de mutualiteit. Deze regeling geldt voor alle artsen binnen onze praktijk, ongeacht bij welke dokter van de groep je het GMD opende.

Voorschriften en attesten

Voorschriften worden enkel gemaakt op consultatie. Je bekijkt samen met je arts dat je voldoende voorraad hebt tot aan een volgende afspraak. De voorschriften worden niet meer afgedrukt maar kunnen via de identiteitskaart uitgelezen worden in de apotheek.


Het opmaken van attesten zorgt voor een grote administratieve belasting van huisartsen. We vragen je om dit mee te bewaken en, als een attest nodig is, de juiste documenten reeds voorzien van jouw gegevens mee te nemen naar de consultatie.
Het vragen van attesten die niet stroken met de waarheid is tijdverlies voor zowel jezelf als voor je arts.

Haio en stagiaires

We zijn een opleidingspraktijk voor een Haio (HuisArts In Opleiding). Dit is een afgestudeerde arts die zich vervolmaakt tot huisarts. Een Haio doet zelfstandig consultaties maar kan steeds beroep doen op een van de vaste artsen bij vragen. Er worden ook regelmatige overlegmomenten voorzien. De Haio blijft 12 tot 18 maand in onze praktijk, waarna een andere Haio de plaats inneemt.

 

Soms zal je ook stagiaires zien in onze praktijk. Het mee opleiden van toekomstige artsen beschouwen we als een belangrijke taak, die ook voor ons erg leerrijk is. Als de aanwezigheid van een stagiaire tijdens een consultatie je evenwel stoort, kan je dit steeds aangeven.

GDPR

De artsen zijn vanzelfsprekend gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit geldt ook voor iedereen die binnen onze praktijk werkzaam is. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en zorgen dat de data beveiligd zijn. Medische gegevens zullen bijvoorbeeld nooit via email doorgegeven worden. Bij vragen hierover kan je je wenden tot een van de medewerkers.