Uw gezondheid

Wij gaan voor positieve gezondheid!

Uw gezondheidsgegevens

Op de beveiligde website www.mijngezondheid.be kan je – na inloggen – je gezondheidsgegevens terugvinden, alsook je voorschriften.

Voor het opvolgen van je digitale voorschriften bestaan er handige apps die je gratis kan downloaden op je smartphone:

Als inloggen niet lukt of je hebt moeilijkheden met installatie van online hulpmiddelen kan je terecht in een Digipunt (https://leuven.be/digipunten) om je daarbij te helpen.

Mijn positieve gezondheid

We maken in onze praktijk gebruik van het gezondheidsmodel ‘positieve gezondheid’. Volgens dit concept bepalen verschillende levensdomeinen mee hoe gezond iemand zich voelt. We focussen hierbij op gezondheid en niet op ziekte, en bovendien op de kracht die elk van ons heeft om de eigen gezondheid te versterken. 

 

We geloven dat we door onze medische kennis te combineren met deze aanpak, het meeste gezondheidswinst kunnen behalen bij zowel een individuele patiënt als breder gezien in de buurt.

Neem zeker een kijkje op de website :  www.mijnpositievegezondheid.nl

 

 

Zorgzame buurt - Zorgzaam Wilsele Dorp

We geloven dat een goede gezondheid van elk individu een opdracht is voor iedereen samen en nemen daarom graag deel aan de verdere uitbouw van de zorgzame buurt.

Een zorgzame buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht hun leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De zorg is er op gericht de sociale samenhang te versterken en vragen naar zorg en ondersteuning uit de buurt op te vangen in de eigen buurt wanneer mogelijk.
Daarom willen we ons engageren om voor alle mensen uit onze buurt de zorg toegankelijk te maken, samen met de lokale zorg- en welzijnswerkers.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met sterke sociale relaties een langere levensverwachting hebben dan mensen zonder zinvolle contacten. We zouden het heel fijn vinden als we mensen hierin op één of andere manier kunnen ondersteunen.
Hiervoor rekenen we op de verdere toename van de betrokkenheid van meer en meer buurtbewoners opdat de buurt nog meer kan uitgroeien tot een aangename, zorgzame plek voor ieder van ons.